top of page

visual artist

fotocredit_keestabak.jpg

Photo by Kees Tabak

Exhibitions

Open studio, Art at deTransformatie, Arnhem > Group exhibition Sophie Maree Den Haag > Gallery Sophie Maree, KunstRAI Amsterdam > Group exhibition, Galerie Sirius, Tokyo > Duo exhibition, Deelen Art, Rotterdam > Group exhibition, Amstel Gallery, Amsterdam > Group exhibition, Photoville Festival, New York > Group exhibition, Galerie Bart, Nijmegen > Group exhibition, Huntenkunst, Ulft > Duo exhibition, Galerie Bart, Amsterdam > Duo exhibition, Highculture Galerie during TEFAF, Maastricht > Duo exhibition, artproject Goed, Arnhem > Group exhibition, Galerie Bart, Nijmegen > Group exhibition, La petit Galerie, Megen > Solo exhibition, Dru-fabriek, Ulft > Group exhibition, Huntenkunst, Doetinchem > Group exhibition, Modebiënnale, Arnhem > Group exhibition, K.I.M., Arnhem > Group exhibition, Huntenkunst, Doetinchem > Duo exhibition, Galerie in Beeld, Zwolle > Solo exhibition, Focus, Arnhem > Group exhibition, KunstSuper, Rotterdam > Group exhibition, Arctic, Zonnemaire > Group exhibition, CBK, Arnhem 

Collections

Dela

Arcadis

Projects / other activities

...

(English below)

Het menselijk verlangen naar een arcadisch landschap en de authenticiteit van de natuur zijn zowel verwonderend als bevreemdend. De werken van Eefje Bouwkamp zijn geconstrueerde kopieën van de werkelijkheid. Een werkelijkheid die opnieuw wordt ontworpen. Zorgvuldig uit stukken papier opgebouwde imaginaire werelden waarin de constructie zowel een beeld schept als zich daarover uitspreekt. De reproductie van bestaande beelden wordt geplaatst in een nieuw verhaal, waarbij schijnbare harmonie een belangrijke rol speelt. De herhaling stelt het beeld continue ter discussie en roept op tot hernieuwde interpretatie. 

 

Het werk is een resultaat van een proces dat is vormgegeven als een zoektocht. Een weg van passen en meten en telkens vooruit bewegen en weer terugkeren. Collage kan tegenstrijdigheden creëren maar ook blootleggen. Een aanval op lijnen en grenzen die identiteit kan doen oplossen en nieuwe kan smeden.* De geconstrueerde beelden zijn een ‘tussengebied’; de ruimte waarin wordt gebalanceerd tussen werkelijkheid en fictie, tussen stilstand en beweging en tussen natuur en cultuur. Het werk van Eefje Bouwkamp legt deze ruimte vast en geeft gestalte aan de spanning tussen deze aspecten. Het beeld zorgt voor herkenning maar geeft nooit houvast. 

The human longing after an Arcadian landscape with its authenticity of nature are both mesmerizing and estranging. The works of Eefje Bouwkamp are constructed copies of reality. A reality being redesigned. Meticulously composed from pieces of paper, the construction of these imaginary worlds both conceives and conveys an image. The reproduction of existing images is placed within a new story, with a harmonious façade as a key feature. The repetition is challenging the image constantly while calling for a new interpretation. 

 

The work is the result of a process that is designed as a search. Pathfinding by fitting and aligning, moving forward only to return again. Collage can construct contradictions and reveal them. Its assault on outlines and boundaries can dissolve identities and forge new ones.* The constructed images are an interpolation; a balanced space between reality and fiction, stillness and movement, between nature and culture. The work of Eefje Bouwkamp captures this space and embodies the tension between these aspects. Though the image feels familiar, it is never comforting.

* Brandon Taylor EXIT N0 35-2009

bottom of page